PVC Gate Valves

172 items

1-1/2 PVC Gate Valve Thd Viton
 • R&R Item #: RG2031015
 • Mfg Item: 2031-015
 • Manufacturer: Spears
$78.40

Save 15% on 6+

2 Buna Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTBRK020
 • Mfg Item: GT-BRK-020
 • Manufacturer: Spears
$9.45
4 Viton Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTVRK040
 • Mfg Item: GT-VRK-040
 • Manufacturer: Spears
$33.95
3/4 PVC Gate Valve (Soc) Buna
 • R&R Item #: RG2012007
 • Mfg Item: 2012-007
 • Manufacturer: Spears
$30.95

Save 15% on 12+

1 PVC Gate Valve (Soc) Buna
 • R&R Item #: RG2012010
 • Mfg Item: 2012-010
 • Manufacturer: Spears
$36.85

Save 15% on 12+

1-1/2 PVC Gate Valve Thd Buna
 • R&R Item #: RG2011015
 • Mfg Item: 2011-015
 • Manufacturer: Spears
$64.85

Save 15% on 6+

2 PVC Gate Valve Thd Buna
 • R&R Item #: RG2011020
 • Mfg Item: 2011-020
 • Manufacturer: Spears
$83.25

Save 15% on 6+

1-1/4,1-1/2 EPDM Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTERK015
 • Mfg Item: GT-ERK-015
 • Manufacturer: Spears
$13.65
1/2 PVC Gate Valve Thd Buna
 • R&R Item #: RG2011005
 • Mfg Item: 2011-005
 • Manufacturer: Spears
$25.40

Save 15% on 12+

2-1/2 PVC Gate Valve Flg Buna
 • R&R Item #: RG2013025
 • Mfg Item: 2013-025
 • Manufacturer: Spears
$574.95
3/4 Buna Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTBRK007
 • Mfg Item: GT-BRK-007
 • Manufacturer: Spears
$7.05
1 Buna Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTBRK010
 • Mfg Item: GT-BRK-010
 • Manufacturer: Spears
$7.30
1-1/4,1-1/2 Buna Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTBRK015
 • Mfg Item: GT-BRK-015
 • Manufacturer: Spears
$8.70
4 PVC Gate Valve Operator Nut
 • R&R Item #: RGGTN040
 • Mfg Item: GTN-040
 • Manufacturer: Spears
$112.95

Save 15% on 10+

1/2 Viton Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTVRK005
 • Mfg Item: GT-VRK-005
 • Manufacturer: Spears
$13.95
2-1/2,3 Buna Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTBRK030
 • Mfg Item: GT-BRK-030
 • Manufacturer: Spears
$10.80
3/4 Viton Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTVRK007
 • Mfg Item: GT-VRK-007
 • Manufacturer: Spears
$13.95
1 Viton Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTVRK010
 • Mfg Item: GT-VRK-010
 • Manufacturer: Spears
$15.40
4 Buna Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTBRK040
 • Mfg Item: GT-BRK-040
 • Manufacturer: Spears
$11.40
1-1/4,1-1/2 Viton Gate Valve Repair Kiti
 • R&R Item #: RGGTVRK015
 • Mfg Item: GT-VRK-015
 • Manufacturer: Spears
$25.65
1/2 EPDM Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTERK005
 • Mfg Item: GT-ERK-005
 • Manufacturer: Spears
$8.20
2 Viton Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTVRK020
 • Mfg Item: GT-VRK-020
 • Manufacturer: Spears
$26.45
2-1/2,3 Viton Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTVRK030
 • Mfg Item: GT-VRK-030
 • Manufacturer: Spears
$28.85
3/4 EPDM Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTERK007
 • Mfg Item: GT-ERK-007
 • Manufacturer: Spears
$8.20
Page:
1
2
3
4
of
8