PVC Check Valves

336 items

$14.90

Save 15% on 12+

1-1/2 PVC Utility Swng Check Valvee Thd
 • R&R Item #: RGS152015F
 • Mfg Item: S1520-15F
$1.60

Save 15% on 550+

2 PVC TU2K Ball Valve Seal Carrier Key
 • R&R Item #: RGTSK102003
 • Mfg Item: TSK1-02003
$82.05

Save 15% on 4+

3 PVC Compression Swing Check Valve
 • R&R Item #: RGS150030
 • Mfg Item: S1500-30
$13.55

Save 15% on 20+

1 PVC Utility Swing Check Valve (Soc)
 • R&R Item #: RGS152010
 • Mfg Item: S1520-10
$23.10

Save 15% on 15+

2 PVC Utiliy Swing Check Valve Thd
 • R&R Item #: RGS152020F
 • Mfg Item: S1520-20F
$44.20

Save 15% on 10+

2 PVC Cl Tu Utility Spg Check Valve (Soc)
 • R&R Item #: RGS1780C20
 • Mfg Item: S1780C20
$475.05
2-1/2 PVC True Union Ball Check Valve (Soc) EPDM
 • R&R Item #: RG2222025
 • Mfg Item: 2222-025
$573.90
3 PVC True Union Ball Check Valve (Soc) EPDM
 • R&R Item #: RG2222030
 • Mfg Item: 2222-030
$891.15
4 PVC True Union Ball Check Valve (Soc) EPDM
 • R&R Item #: RG2222040
 • Mfg Item: 2222-040
$96.55
1-1/2 PVC True Union Ball Check Valve Flg EPDM
 • R&R Item #: RG2223015
 • Mfg Item: 2223-015
$136.10
2 PVC True Union Ball Check Valve Flg EPDM
 • R&R Item #: RG2223020
 • Mfg Item: 2223-020
$557.40
6 PVC Tu Venturied Ball Ck Val (Soc)
 • R&R Item #: RG2222060
 • Mfg Item: 2222-060
$281.85
2-1/2 PVC True Union Ball Check Valve Flg EPDM
 • R&R Item #: RG2223025
 • Mfg Item: 2223-025
$394.20
3 PVC True Union Ball Check Valve Flg EPDM
 • R&R Item #: RG2223030
 • Mfg Item: 2223-030
$533.50
4 PVC True Union Ball Check Valve Flg EPDM
 • R&R Item #: RG2223040
 • Mfg Item: 2223-040
$475.05
2-1/2 PVC True Union Ball Check Valve Thd EPDM
 • R&R Item #: RG2221025
 • Mfg Item: 2221-025
$39.55
1/2 PVC True Union Ball Check Valve Flg EPDM
 • R&R Item #: RG2223005
 • Mfg Item: 2223-005
$667.70
6 PVC Tu Venturied Ball Ck Valv Flg
 • R&R Item #: RG2223060
 • Mfg Item: 2223-060
$47.75
3/4 PVC True Union Ball Check Valve Flg EPDM
 • R&R Item #: RG2223007
 • Mfg Item: 2223-007
$573.90
3 PVC True Union Ball Check Valve Thd EPDM
 • R&R Item #: RG2221030
 • Mfg Item: 2221-030
$56.60
1 PVC True Union Ball Check Valve Flg EPDM
 • R&R Item #: RG2223010
 • Mfg Item: 2223-010
$69.95
1-1/4 PVC True Union Ball Check Valve Flg EPDM
 • R&R Item #: RG2223012
 • Mfg Item: 2223-012
$891.15
4 PVC True Union Ball Check Valve Thd EPDM
 • R&R Item #: RG2221040
 • Mfg Item: 2221-040
$124.95
1-1/4 PVC True Union Ball Check Valve (Soc/Thd) Ep
 • R&R Item #: RG2229012
 • Mfg Item: 2229-012
Page:
1
2
3
4
of
14