PVC Check Valves

336 items

$14.45

Save 15% on 12+

1-1/2 PVC Utility Swng Check Valvee Thd
 • R&R Item #: RGS152015F
 • Mfg Item: S1520-15F
$1.60

Save 15% on 550+

2 PVC TU2K Ball Valve Seal Carrier Key
 • R&R Item #: RGTSK102003
 • Mfg Item: TSK1-02003
$8.00

Save 15% on 30+

1/2 Adjustable Spring Check Vlv Mpt
 • R&R Item #: RGS110105
 • Mfg Item: S1101-05
$13.15

Save 15% on 20+

1 PVC Utility Swing Check Valve (Soc)
 • R&R Item #: RGS152010
 • Mfg Item: S1520-10
$8.00

Save 15% on 30+

1/2 Adjustable Spring Check Vlv Fpt
 • R&R Item #: RGS110205
 • Mfg Item: S1102-05
$44.20

Save 15% on 10+

2 PVC Cl Tu Utility Spg Check Valve (Soc)
 • R&R Item #: RGS1780C20
 • Mfg Item: S1780C20
$22.40

Save 15% on 15+

2 PVC Utiliy Swing Check Valve Thd
 • R&R Item #: RGS152020F
 • Mfg Item: S1520-20F
$43.70

Save 15% on 10+

2 PVC Cl Tu Utility Sw Check Valve Srthd
 • R&R Item #: RGS1720C20FSR
 • Mfg Item: S1720C20FSR
$461.20
2-1/2 PVC True Union Ball Check Valve Thd EPDM
 • R&R Item #: RG2221025
 • Mfg Item: 2221-025
$557.15
3 PVC True Union Ball Check Valve Thd EPDM
 • R&R Item #: RG2221030
 • Mfg Item: 2221-030
$865.15
4 PVC True Union Ball Check Valve Thd EPDM
 • R&R Item #: RG2221040
 • Mfg Item: 2221-040
$461.20
2-1/2 PVC True Union Ball Check Valve (Soc) EPDM
 • R&R Item #: RG2222025
 • Mfg Item: 2222-025
$557.15
3 PVC True Union Ball Check Valve (Soc) EPDM
 • R&R Item #: RG2222030
 • Mfg Item: 2222-030
$865.15
4 PVC True Union Ball Check Valve (Soc) EPDM
 • R&R Item #: RG2222040
 • Mfg Item: 2222-040
$541.15
6 PVC Tu Venturied Ball Ck Val (Soc)
 • R&R Item #: RG2222060
 • Mfg Item: 2222-060
$38.35
1/2 PVC True Union Ball Check Valve Flg EPDM
 • R&R Item #: RG2223005
 • Mfg Item: 2223-005
$46.35
3/4 PVC True Union Ball Check Valve Flg EPDM
 • R&R Item #: RG2223007
 • Mfg Item: 2223-007
$54.95
1 PVC True Union Ball Check Valve Flg EPDM
 • R&R Item #: RG2223010
 • Mfg Item: 2223-010
$67.90
1-1/4 PVC True Union Ball Check Valve Flg EPDM
 • R&R Item #: RG2223012
 • Mfg Item: 2223-012
$93.70
1-1/2 PVC True Union Ball Check Valve Flg EPDM
 • R&R Item #: RG2223015
 • Mfg Item: 2223-015
$132.10
2 PVC True Union Ball Check Valve Flg EPDM
 • R&R Item #: RG2223020
 • Mfg Item: 2223-020
$273.60
2-1/2 PVC True Union Ball Check Valve Flg EPDM
 • R&R Item #: RG2223025
 • Mfg Item: 2223-025
$382.70
3 PVC True Union Ball Check Valve Flg EPDM
 • R&R Item #: RG2223030
 • Mfg Item: 2223-030
$517.95
4 PVC True Union Ball Check Valve Flg EPDM
 • R&R Item #: RG2223040
 • Mfg Item: 2223-040
Page:
1
2
3
4
of
14