PVC Unions

61 items

$14.00

Save 15% on 5+

2 PVC Union (Soc) EPDM
 • R&R Item #: RG497020
 • Mfg Item: 497-020
$10.47

Save 15% on 5+

1-1/2 SCH40 PVC Union - O-Ring Type (Fpt)
 • R&R Item #: RG458015
 • Mfg Item: 458-015
$12.39

Save 15% on 5+

2 SCH40 PVC Union - O-Ring Type (Soc)
 • R&R Item #: RG457020
 • Mfg Item: 457-020
$17.80

Save 15% on 5+

2-1/2 PVC Union (Soc) Buna SCH40
 • R&R Item #: RG457025
 • Mfg Item: 457-025
$5.97

Save 15% on 10+

1 SCH40 PVC Union - O-Ring Type (Fpt)
 • R&R Item #: RG458010
 • Mfg Item: 458-010
$3.05

Save 15% on 15+

3/4 PVC Union (Soc) EPDM
 • R&R Item #: RG497007
 • Mfg Item: 497-007
$4.38

Save 15% on 15+

3/4 SCH40 PVC Union - O-Ring Type (Fpt)
 • R&R Item #: RG458007
 • Mfg Item: 458-007
$12.87

Save 15% on 5+

2 SCH40 PVC Union - O-Ring Type (Fpt)
 • R&R Item #: RG458020
 • Mfg Item: 458-020
$29.41

Save 15% on 5+

3 SCH40 PVC Union - O-Ring Type (Fpt)
 • R&R Item #: RG458030
 • Mfg Item: 458-030
$2.62

Save 15% on 20+

1/2 SCH40 PVC Union - O-Ring Type (Fpt)
 • R&R Item #: RG458005
 • Mfg Item: 458-005
$10.25

Save 15% on 5+

1-1/4 SCH40 PVC Union - O-Ring Type (Fpt)
 • R&R Item #: RG458012
 • Mfg Item: 458-012
$9.19

Save 15% on 5+

1-1/2 SCH40 PVC Union - O-Ring Type (Soc)
 • R&R Item #: RG457015
 • Mfg Item: 457-015
$39.35

Save 15% on 4+

4 PVC Union (Soc) Buna SCH40
 • R&R Item #: RG457040
 • Mfg Item: 457-040
$3.10

Save 15% on 10+

1 PVC Union (Soc) EPDM
 • R&R Item #: RG497010
 • Mfg Item: 497-010
$27.71

Save 15% on 5+

3 SCH40 PVC Union - O-Ring Type (Soc)
 • R&R Item #: RG457030
 • Mfg Item: 457-030
$2.65

Save 15% on 20+

1/2 PVC Union (Soc) EPDM
 • R&R Item #: RG497005
 • Mfg Item: 497-005
$93.35
6 PVC Union (Soc) EPDM
 • R&R Item #: RG497060
 • Mfg Item: 497-060
$87.45
6 PVC Union (Soc) Buna SCH40
 • R&R Item #: RG457060
 • Mfg Item: 457-060
$18.80

Save 15% on 5+

2-1/2 PVC Union ((Fpt x Fpt)) Buna SCH40
 • R&R Item #: RG458025
 • Mfg Item: 458-025
$39.03

Save 15% on 4+

4 SCH40 PVC Union - O-Ring Type (Fpt)
 • R&R Item #: RG458040
 • Mfg Item: 458-040
$2.34

Save 15% on 20+

1/2 SCH40 PVC Union - O-Ring Type (Soc)
 • R&R Item #: RG457005
 • Mfg Item: 457-005
$88.95
6 PVC Union ((Fpt x Fpt)) Buna SCH40
 • R&R Item #: RG458060
 • Mfg Item: 458-060
$2.66

Save 15% on 15+

3/4 SCH40 PVC Union - O-Ring Type (Soc)
 • R&R Item #: RG457007
 • Mfg Item: 457-007
$2.74

Save 15% on 10+

1 SCH40 PVC Union - O-Ring Type (Soc)
 • R&R Item #: RG457010
 • Mfg Item: 457-010
Page:
1
2
3
of
3